ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach
header image
Start arrow Intencje mszalne
Intencje mszalne PDF Drukuj E-mail

XII Niedziela Zwyk?a – 21. VI. 2020.

 

1. Zapraszamy na nabo?e?stwo czerwcowe ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa o godz.15.30.

 

2. Kalendarz liturgiczny:

- poniedzia?ek: wspomnienie ?w. Paulina z Noli, biskupa

- ?roda: uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela

- pi?tek: wspomnienie ?w. Zygmunta Gorazdowskiego, kap?ana

- sobota: wspomnienie ?w. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Ko?cio?a

 

3. W ?rod? w naszej parafii odpust ku czci patrona parafii ?w. Jana Chrzciciela; Msze ?wi?te w tym dniu b?d? o godz.7.00; 9.00 i 18.00. Mszy ?wi?tej o godz.18.00 przewodniczy? b?dzie J.E. Ks. Arcybiskup Marek J?draszewski, Metropolita Krakowski. B?dzie to Msza ?wi?ta dzi?kczynna za 25 lat parafii oraz 20 lat konsekracji ko?cio?a; na zako?czenie uroczysto?ci zostanie po?wiecona kapliczka po?wi?cona naszemu patronowi. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udzia?u w tej wyj?tkowej uroczysto?ci; zapraszamy asysty, dzieci do sypania kwiatów, ch?opców z dzwoneczkami, dzieci
I Komunijne w strojach.

 

4. W pi?tek na godz.9.00 zapraszamy od udzia?u we Mszy ?wi?tej na zako?czenie roku szkolnego
i katechetycznego uczniów Szko?y Podstawowej, nauczycieli oraz rodziców; rano w tym dniu Mszy ?wi?tej nie b?dzie.

 

5. W czwartek i pi?tek zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz.18.00 kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziny; po Mszy ?wi?tej b?dzie dla nich próba liturgiczna.

 

6. W sobot? o godz.18.00 Msz? ?wi?t? odprawi i udzieli sakramentu bierzmowania uczniom klasy VIII Szko?y Podstawowej ks. infu?at W?adys?aw Gasid?o.

 

7. Z racji zbli?aj?cych si? uroczysto?ci zapraszamy do spowiedzi w poniedzia?ek i wtorek od godz.17.00; chciejmy prze?y? te wydarzenia z Jezusem w sercu.  

 

8. Polecamy pras? katolick?:

Dzisiaj w „Go?ciu Niedzielnym”:

- o praktyce nabo?e?stw pierwszopiatkowych i ich znaczeniu w duszpasterstwie

- udziale Karola Wojty?y w II Soborze Watyka?skim oraz jego wp?ywie na ostateczny kszta?t niektórych dokumentów soborowych

Dzieciom polecamy wakacyjny numer „Ma?ego Go?cia Niedzielnego”.

 

9. Bóg zap?a? za sprz?tanie ko?cio?a na dzisiejsz? niedziel? i z?o?on? ofiar?. Do sprz?tania ko?cio?a
na uroczysto?? bierzmowania zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania; sprz?tanie ko?cio?a b?dzie w pi?tek od godz.19.00.

 

10. Przed ko?cio?em jest do nabycia ksi??ka – album zawieraj?ca histori? naszej parafii; s?owo wst?pne napisa? ks. biskup Janusz Mastalski. Sk?adamy bardzo serdeczne podzi?kowanie wszystkim, którzy zaanga?owali si? w to dzie?o i przyczynili si? do jego powstania / komitet redakcyjny /; tytu? ksi??ki: „Ty? naszym Or?downikiem”.

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodz?cego tygodnia sk?adamy najlepsze ?yczenia: zdrowia, Bo?ego b?ogos?awie?stwa, opieki Matki Naj?wi?tszej oraz wstawiennictwa ?wi?tych…

 

  

Adres parafii

Parafia pw. ?w. Jana Chrzciciela
ul. Pod D?bin? 29
32-040 Rzeszotary

tel. 0 12 270 44 44
Dzisiaj
Czwartek
9 Lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą:
Weronika, Zenon
Do końca roku zostało 176 dni.
Msze ?wi?te
Niedziele i ?wi?ta:
7:00, 9:00, 11:00, 16:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Soboty:
maj i pa?dziernik:
7.00, 18.00
pozosta?e miesi?ce:
7.00
Licznik odwiedzin
704583
Aktualnie jest 17 gości online