ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach
header image
Start arrow Informacje o parafii
Informacje o parafii PDF Drukuj E-mail

Parafia pw. ?w. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach le?y na terenie Województwa Ma?opolskiego. Nale?y do prastarej Archidiecezji Krakowskiej, do dekanatu Mogilany.

W niedalekiej odleg?o?ci (ok 15 min.) znajduje si? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w ?agiewnikach. Blisko jest równie? Sanktuarium Matki Bo?ej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (oko?o 40 min.)

Parafi? zamieszkuje oko?o 2400 osób. Odpust parafialny ku czci Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela - Patrona Parafii - przypada 24 czerwca. Na terenie parafii znajduje si? Szko?a Podstawowa im. Jana Kowalczyka.

Mieszka?cy zajmuj? si? przede wszystkim ?lusarstwem, dlatego te? na terenie parafii dzia?a kilkana?cie zak?adów ?lusarskich. Poniewa? wielu mieszka?ców Rzeszotar to rzemie?lnicy w zwi?zku z tym du?ym kultem cieszy si? ?w. Józef, patron rzemie?lników. Rzemie?lnicy Jemu w?a?nie ufundowali przepi?kny i najwi?kszy witra? w ko?ciele parafialnym. ?ywym kultem cieszy si? równie? b?. Aniela Salawa, która pochodzi?a z pobliskiego, po s?siedzku le??cego Sieprawia.


Adres parafii

Parafia pw. ?w. Jana Chrzciciela
ul. Pod D?bin? 29
32-040 Rzeszotary

tel. 0 12 270 44 44
Dzisiaj
Czwartek
9 Lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą:
Weronika, Zenon
Do końca roku zostało 176 dni.
Msze ?wi?te
Niedziele i ?wi?ta:
7:00, 9:00, 11:00, 16:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Soboty:
maj i pa?dziernik:
7.00, 18.00
pozosta?e miesi?ce:
7.00
Licznik odwiedzin
704574
Aktualnie jest 9 gości online